Poprzedni ekran:
To jest pierwszy ekran
{{ get_screen(prevScreenId).title ? get_screen(prevScreenId).title : '[ Bez nazwy ]' }}
Następny ekran:
Nie ma więcej ekranów
{{ get_screen(nextScreenId).title ? get_screen(nextScreenId).title : '[ Bez nazwy ]' }}